Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkivKort om Dannemorabygdens förenings- och hembygdsarkiv

 

Dannemora förenings- och hembygdsarkiv, till vardags kallat Arkivet, började sin verksamhet 1945. Arkivet bedrivs på ideell basis med stöd av årsavgifter från Arkivets Vänner (stödmedlemmar), från Arkivets medlemmar (föreningar/företag) samt försäljning av kalendrar med mera.

I Arkivets samlingar finns bland annat:


  • föreningsarkivalier från c:a 155 föreningar från Dannemora, Film och Morkarla socknar. Ett 30-tal föreningar är aktiva i dagsläget och bidrar med föreningsarkivalier till Arkivet.
  • ungefär 25 000 bilder, varav de äldsta härrör från 1800-talet. Mycket av bildmaterialet är skänkt av ättlingar till ägarna av bilderna.
  • uppsatser, klippböcker och böcker med anknytning till bygden.


 

Arkivets samlingar är en rik källa att ösa ur om man vill veta mer om bygdens historia.

Ett urval av Arkivets medlemsföreningar  

Bostadsrättsföreningen Sadelmakaren

Dannemorabygdens Centerpartiavdelning

Dannemora Hembygdsförening

Films SK

Föreningen Orangeriträdgården Österbybruk

Föreningen Österby Herrgårdsspel

Morkarla Bygdegårdsförening

IFK/Dannemora/Österbybruk

IF Metall Avd 12 Österby Gjuteri

Lions Club Österbybruk-Dannemora

PRO Dannemora

SPF Jernet

Österbybruks Knutmassoförening

Österbybruks Första Majblommans Riksfund

Österby-Dannemora Socialdemokratiska Förening

Österby Gymnastikklubb

Österby Tennisklubb

    Foto: Arkivets samlingar                                                                  Foto: Arkivets samlingar        

  Dannemorabygdens Förenings-och Hembygdsarkiv

  Vallonvägen 1

  748 31 Österbybruk


  E-post: Bruksarkivet@telia.com

 
 


 

 

 

 


Copyright ® 2012 Bygdensarkiv.se